POKRENI SVOJ TIM
PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE

 

New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, privredno društvo sa registrovanim sedištem u
Beogradu, na adresi u Rudničkoj ulici broj 1, matični broj: 21460087, PIB: 111310591 (u daljem tekstu:
Organizator), ovim putem definiše Pravila promotivne akcije „Pokreni svoj tim“ (u daljem tekstu:
Pravila).

Konkurisanjem u navedenoj Akciji, Učesnici potvrđuju da su upoznati sa ovim Pravilima i da ista u celini
prihvataju. Takođe, korišćenjem vaučera, njihovi korisnici u celini prihvataju važnost ovih Pravila i njihov
obavezujući karakter.

Promotivna akcija „Pokreni svoj tim“ (u dosadašnjem i daljem tekstu: Akcija) se organizuje pod sledećim
uslovima:

1. Trajanje Akcije. Akcija će trajati u periodu od 20.12.2021. godine, do 29.12.2021. godine.
Organizator može, bez prethodnog obaveštenja, skratiti trajanje Akcije ili istu otkazati, s tim što
svi Učesnici koji su aplicirali za učešće u Akciji do momenta njenog otkazivanja ostvaruju sva
prava garantovana ovom Akcijom.

2. Pravo učestvovanja u Akciji. Pravo učestvovanja u Akciji imaju sva privredna društva i druga
pravna lica, odnosno preduzetnici sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnici).

3. Način učestvovanja u Akciji.

a. Pravo na učestvovanje u Akciji, Učesnici ostvaruju popunjavanjem traženog formulara sa
svim neophodnim podacima i apliciranjem za učestvovanje u Akciji. U slučaju
nedostavljanja potrebnih podataka, Organizator ima pravo da uskrati potencijalnom
učesniku pravo na učestvovanje u Akciji.

b. Svim učesnicima u Akciji biće podeljeno do 10 vaučera za korišćenje usluga Pružaoca
usluga u njegovim Fitness Centrima, a koje Učesnik može podeliti svojim zaposlenima.
Organizator zadržava pravo da Učesniku dodeli manje od 10 vaučera, ukoliko prema
javno dostupnim podacima Učesnik ima manje od 10 zaposlenih.

c. Učesnici su u obavezi da dodeljene vaučere preuzmu u Fitness Centru označenom od
strane Organizatora najkasnije do dana isteka Akcije.

d. Vaučeri njihovim korisnicima, odnosno zaposlenima kod Učesnika, daju pravo
standardne članarine, odnosno korišćenja Usluga Pružaoca usluga u trajanju od 7 dana.
Rok trajanja vaučera se aktivira prvim čekiranjem u Fitness Centru Pružaoca usluga, a
najkasnije u roku od 30 dana od dana preuzimanja vaučera od strane Učesnika.

e. Korisnici vaučera se prilikom korišćenja Usluga Pružaoca usluga moraju pridržavati svih
pravila koja se odnose na članove Pružaoca usluga i koja su dostupna na
https://nonstopfitness.rs/opsti-uslovi-poslovanja/ u delu koji se odnosi na korišćenje
Usluga. Korisnicima koji se ne budu pridržavali navedenih pravila, Organizator ili

Pružalac usluga mogu uskratiti dalje korišćenje Usluga, bez obzira na preostalo vreme
korišćenja po osnovu vaučera.

f. Organizator, niti Pružalac usluga neće prikupljati podatke o ličnosti korisnika vaučera,
dok se u pogledu podataka o ličnosti Učesnika primenjuju odredbe Politike privatnosti
prisutne na https://nonstopfitness.rs/opsti-uslovi-poslovanja/.

g. Organizator i Pružalac usluga ne snose bilo kakvu odgovornost, niti preuzimaju bilo
kakve obaveze, osim onih izričito ovde navedenih, prema Učesnicima i korisnicima
vaučera.

h. Učesnik je u obavezi da sve korisnike vaučera upozna sa odredbama ovih Pravila,
prilikom podele vaučera.

4. Pružalac usluga za čije korišćenje Organizator u sklopu ove Akcije deli vaučere je NON STOP
FITNESS DOO BEOGRAD-VRAČAR, privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa
propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u Rudničkoj ulici broj 1 u
Beograd- Vračar, matični broj: 21106364, PIB: 10898892.

5. Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet stranici Organizatora, a primenjuju
se počev od dana početka trajanja Akcije.
U Beogradu, dana 20.12.2021. godine.

Za Organizatora,
Mathias Lennart Stillfors, direktor